Hoppa till innehåll

Mellestgården

Upptagen i forntiden

Mellestgården är en av fyra ursprungliga delar av Husås, som tillsammans utgjorde Husås byalag. Förmodligen betraktades delarna – som förutom Mellestgården kallas Prisgård, Ottersgård och Kroksgård – som egna “byar” som sedemera växte ihop.

Husås nämns första gången skriftligen i augusti 1315 i ett pergamentbrev till Kung Håkon Hålägg i Norge och ärkebiskopen i Uppsala stift, Olof Björnsson. Namnet Mellestgården slutade att användas någon gång på slutet av 1700-talet, men vi återupptog det när vi flyttade in.

Återuppstånden 2014

Någon gång på 1970-talet slutade gården att brukas och djuren försvann. Som med så många andra småbruk chanserade ekonomibyggnaderna när inget underhåll ingick i den dagliga driften.

Efter att ha bytt hela takkonstruktionen, 1/5 av timmerväggarna, alla fönster och dörrar, mellanbjälklaget, betonggolvet och vatten, avlopp och värme är ladugården, eller feuset som det heter på jamska, i skick att hålla djur, mat och redskap igen.

Nu bor barnen Signe och Ture här, tillsammans med mig, Johan Nyqvist.

På gården lever just nu

3 Människor
5 Åsenfår
17 Bjurholmshöns
600 000
Nordiska bin

De ursprungliga bina

På Mellestgården har vi nordiska bin, Apis m. mellifera. Det är de ursprungliga honungsbina, som funnits i Europa i alla tider och som människor samlat honung av sedan stenåldern. De kallas även för de bruna eller svarta bina. Idag finns det flera andra raser av bin som är framavlade för att passa olika klimat, växtförutsättningar och andra förhållanden. Raserna hybridiserar, parar sig med varandra och därigenom försvinner de ursprungliga egenskaperna som har gjort att vilda bin överlevt i hårt klimat med ekologiska förändringar, sjukdomar och andra påfrestningar som inte människan styr över. Vi tycker det är viktigt att bevara det ursprungliga och värna det naturliga. Därför har vi bara nordiska bin på gården. Läs mer om bevarandearbetet på Föreningen Nordbi.

Skogslandets får

Får har funnits nära människan i eviga tider. Långt innan produktionsinriktad avel utvecklades fåren utefter de förutsättningar som rådde på den plats där de levde. Människan ville ha tama, friska och härdiga djur som kunde bistå med kött, mjölk, ull, fett och annat som behövdes i självhushållet. När industrin sedan tog över inriktades aveln på ensidiga egenskaper. Vi har valt Åsenfåret, ett allmogefår som kommer från några enskilda gårdar i norra Dalarna. Åsenfåren är anpassade för att gå ute hela somrarna och att stå inne i stall om vintern. De är tillgivna och tama och klarar sig utmärkt på det som naturen ger. Vi är anslutna till en genbank för att aktivt delta i bevarandearbetet. Läs mer om det på Föreningen Svenska Allmogefår.

Kyltåliga höns

Någon gång vid år noll kom de första hönsen till Norden. De var ättlingar till djungelhöns som lever i regnskogarna i Sydostasien, men som levt sida vid sida med människor i minst 5 000 år. De utvecklades snabbt till olika raser anpassade för att klara de olika förhållandena som rådde i Europa och Asien. De höns som överlevde förhållandena i den kalla nord var tåliga mot kyla, duktiga på att hitta mat och goda ruvare. 2010 hittades en rest av dessa höns i Bjurholm, Västerbotten och sedan dess har de ökat kraftigt i antal. På Mellestgården är vi anslutna till en genbank för att delta aktivt i bevarandearbetet av dessa underbara höns. Läs mer om det på  Svenska Lanthönsklubben.

Våra produkter

På Mellestgården försöker vi framförallt att äta vår egen mat. Vi är inte livsmedelsproducenter. Men så klart får vi ofta ett överskott och det delar vi gärna med oss av till privatpersoner, krogar och andra som vill ha förstklassig mat skapat på eklast möjliga sätt i en traditionell miljö. Vi strävar efter att använda så lite som möjligt av inköpt foder och väljer alltid så lokalt och ekologiskt som möjligt. Vi är inte certifierade eftersom vi har så liten produktion att det inte är försvarbara kostnader. Men du kan lita på att vi anstränger oss på alla sätt möjliga för att driva gården hållbart! Vi levererar bland annat grönsaker, slaktkycklingar och honung till Jazzköket.