Hoppa till innehåll

Andelsjordbruk

Mellestgården säljer en del av sina produkter i form av andelar. Andelsjordbruk är ett jättefiffigt sätt att bedriva landsbygdsutveckling, självförsörjning, permakultur och samtidigt avyttra det överskott som alltid måste produceras för att själva jordbruket ska vara hållbart. Det är ett sätt att ge matskapandet ett ekonomiskt värde som inte går till mellanhänder. Där själva relationen mellan jordbrukaren och den som äter maten borgar för att kvalitet och pris går hand i hand. Där vi alla delar på både risken och chansen.

Ur hand i mun

Andelsjordbruk går ut på att en bonde säljer andelar av sin skörd till personer eller företag som vill ta del av skörden. Storleken på andelen är beroende av väder, vind och bondes kunskap och ansträngningar. I och med att bonden och andelsägaren ingår ett avtal och skapar en direkt relation är det full insyn och transparens som gör att kvalitén blir den bästa. Mängden och priset står i proportion till vad som är möjligt att producera och vad kunden är villig att betala.

Lika andelar av chans och risk

I ett konventionellt jordbruk tar bonden all risk. Väder och vind, konkurrenter med olika förutsättningar och inköpares krav gör att en mycket liten del av det ekonomiska värdet av en tomat tillfaller odlaren. Med andelsjordbruk delar bonden och kunden risken, men också chansen. En del år är bra år och andra dåliga. Morötter kräver andra förutsättningar än hönsägg. Beroende på hur många olika grödor och annat bonden har på sin palett och vad andelarna innehåller har kunden chansen att ta del av riktiga rekordår. Samtidigt ger modellen bonden möjligheten att få den den ekonomiska säkerhet som idag tillfaller alla mellanhänder. Smart va?

Mellestgårdens andelsjordbruk

Mer om detta snart… Läs här tills vidare: http://www.andelsjordbruksverige.se/